Het oude dorpslandschap

 

Ontdek Heerlijck Hopveld

Het oude dorpslandschap

De VELT-tuinen Heerlijck Hopveld zijn oud dorpslandschap. Het herinnert met meer dan 3 kilometer kniphagen aan een verleden waarin aan de dorpsrand met allerlei akkertjes, tuinen en weiden omzoomd waren met (haag)beuk, meidoorn en liguster. Veel van de vroegere hagen zijn door VELT-Gemert gerestaureerd en zijn 25 tot ruim 80 jaar oud. De hagen in de tuin vormen de broed- en schuilplaats voor tientallen paartjes zangvogels. De vogels eten veel insecten die schadelijk zijn voor de geteelde gewassen. De hagen vormen ook een belangrijke ecologische verbinding met de nabijgelegen kasteeltuin via het Hopveld. Vleermuizen, vogels, vlinders en andere insecten, volgen de hagen als lijnen in het landschap ter oriëntatie en als dekking om zich veilig van het ene naar het andere gebied te verplaatsen. Dit heeft tot gevolg dat veel dieren die zich van oudsher in de kasteeltuin bevinden ook in de VELT-tuinen Heerlijck Hopveld voorkomen.

 

<

© 2022 Copyright Heerlijck Hopveld - Created by Van Daal Services